Начало » Контакти

Контакти

contact@powerfulfatburner.com

Информация относно Доставчика:

Наименование: „АЛЕКС ФИТ“ ЕООД, ЕИК 205767046

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1712
р-н Младост
ж.к. Младост 3, бул./ул. бул. Александър Малинов № 51, ТБЦ Метро Сити, ет. 2, М28А
Данни за кореспонденция: гр. София 1700
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1712
р-н Младост
ж.к. Младост 3, бул./ул. бул. Александър Малинов № 51, ТБЦ Метро Сити, ет. 2, М28А